Oferta pracy:  Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-11-20
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/1103
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej, fontann i rowów odwadniających;2) przeprowadzanie kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, fontann i rowów odwadniających oraz rozpoznawanie zgłasza-nych potrzeb;3) prowadzenie spraw w zakresie przejmowania urządzeń kanalizacji deszczowej;4) współdziałanie i realizacja zadań Miasta wynikających z zapisów ustawy prawo wodne w zakresie:- uiszczania opłat za usługi wodne,- ponoszenia opłat za zajęcie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną;- uzyskiwania zgód wodnoprawnych na podstawie zleconych do opracowania operatów wodnoprawnych;5) wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących usługi i remonty w oparciu o zawarte umowy i zlecenia;6) rozliczanie faktur za zużytą energię elektryczną, pobraną wodę i odprowadzone ścieki przez obiekty i urządzenia komunalne eksploatowane przez Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej;7) opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego, projektów budowlanych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym właściwością stanowiska;8) występowanie w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących wyrządzenia szkód w mieniu komunalnym;9) realizacja zadań ujętych w Programie ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 2022 w zakresie objętym właściwością stanowiska oraz zadań gmin i powiatów, które zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska mogą być finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;10) współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska przy opracowywaniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: inżynieria sanitarna


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie;2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie inżynierii środowiska lub budownictwa;6. staż pracy minimum 3 lata;7. prawo jazdy kat. B;8. znajomość programów do kosztorysowania.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.);- z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.);- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),- z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Kierownik Magazynu

 • Firma: Eurocash S.A.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Kluczowe zadania: Zarządzanie gospodarką magazynową w hurtowni, Koordynowanie pracy podległych pracowników podczas danej zmiany, Obsługa wózków widłowych, Dbanie o ekspozycję towarów na półkach, Bieżąca obsługa klientów, Kontrola nad procesem...

Dowiedz się więcej

Zastępca Kierownika Sklepu

 • Firma: Delikatesy Centrum
 • Lokalizacja: Bodzanów
 • Opublikowano: wczoraj

Sprawdź co możemy Ci zaoferować! Umowę o pracę na pełny etat Zmianowy czas pracy Pakiet szkoleń zawodowych Realne możliwości rozwoju Paczki i bony okolicznościowe Ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karty sportowe; Program stypendialny dla dzieci...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Odpowiadasz za czystość, sprawność i utrzymanie zgodnie ze standardami naszych...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej