Oferta pracy:  Komendant straży miejskiej w płocku

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-05-11
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Komendant straży miejskiej w płocku
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0483
OBOWIĄZKI:
Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) Realizowanie zadań, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 poz. 1795 ze zm.), w szczególności:a) organizowanie i nadzorowanie pracy podległych strażników;b) współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego tj. z policją, strażą pożarną i innymi jednostkami;c) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia;d) dokonywanie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta oraz dostosowywanie zadań do występujących zagrożeń i potrzeb;2. Reprezentowanie jednostki na zewnątrz oraz występowanie w imieniu Straży Miejskiej do władz, organizacji i instytucji;3. Wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów, obowiązujących regulaminów, aktów prawa miejscowego lub z udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie;2. ukończone 21 lat;3. kwestionariusz osobowy;4. nieposzlakowana opinia;5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;8. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;9. staż pracy - co najmniej 5 lat, w tym minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;Do stażu pracy wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata.10. uregulowany stosunek do służby wojskowej;11. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;12. prawo jazdy kat. B;13. dyspozycyjność;14. umiejętność zarządzania personelem i organizacją pracy;15. umiejętność pracy w zespole;16. przedstawienie Koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej w Płocku.Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do:- ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych stosownie do art. 25 ust. 5 ustawy o strażach gminnych;- poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym stosownie do art. 24a ustawy o strażach gminnych.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.);- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);- z dnia 06 czerwca 1977 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);- z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457);- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.);- z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.);- z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Młodszy Specjalista ds. IT

 • Firma: Delikatesy Centrum
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

Zadania na stanowisku: Wsparcie zdalne sklepów sieci Delikatesy Centrum, EKO i Mila Przygotowanie systemu IT w nowo otwieranych sklepach Serwisowanie punktów należących do sieci w zakresie IT Serwis oprogramowania u franczyzobiorców Pracę na Helpdesku...

Dowiedz się więcej

Pozostali pracownicy obsługi biurowej

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

Rozliczanie księgowości, rozliczanie ZUS i US, sprawdzanie umów oraz list płac, pisanie dotacji-kosztorys, rozliczanie dotacji, sporządzanie rachunków, opisywanie faktur, wprowadzanie faktur do systemu, sporządzanie zestawień. Wymagania konieczne:...

Dowiedz się więcej

Kierownik działu opiekuńczo - medycznego

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Nowe Miszewo
 • Opublikowano: wczoraj

Zarządzanie podległym personelem, organizowanie i kontrolowanie jego pracy, współuczestniczenie w opracowywaniu planu zatrudnienia personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego, uczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu programów zapewniających oczekiwaną...

Dowiedz się więcej

Spawacz 135 i 111

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Spawanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Zawód: Spawacz (wymagany staż - lata: 2) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: uprawnienia do spawania metodą 135 i 111

Dowiedz się więcej

Kierowca

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Rozwożenie pracowników. Praca jako kierowca z możliwością przyuczenia jako brukarz. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B

Dowiedz się więcej

Brukarz

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Prace brukarskie. Prace budowlane. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: doświadczenie jako brukarz

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej