Oferta pracy:  Podinspektor w sekcji technicznej

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-04-26
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor w sekcji technicznej
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0520
OBOWIĄZKI:
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:a) gromadzenie, przetwarzanie i udostepnianie infomacji o drogach publicznych;b) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;c) opracowywanie projektów uchwał;d) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz remontów, a w szczególności:- współpraca przy organizacji przetargów;- ustalenia wartości zamówienia na roboty, dostawy i usługi;- przygotowanie wniosków o wydanie decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji;- bieżący kontakty z jednostkami wykonujacymi dokumentacje projektowe na zklecenie zarządu dróg lub gminy;- odbiory i sprawdzanie zlecanej dokumentacji technicznej;e) zbieranie i przetwarzanie danych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych;f) udział w pracach Zespołu Uzgodnień dokumentacji Projektowej;g) prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie powierzonych obowiązków;h) przygotowanie uzgodnień: projektów decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów planów zagospodarowania przestrzennego i projektów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie kompetencji zarządu drogi;i) aktywny udział w procesie inwestycyjnym;j) wyjazdy w teren w ramach pełnienia obowiązków służbowych;k) współpraca związana z zimowym utrzymaniem dróg;l)przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg powiatowych;ł) współpraca związana z przygotowaniem wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych;m) współpraca związana z okresowymi pomiarami ruchu drogowego;n) uczestniczenie w prowadzeniu przygotowań od strony merutorycznej zamówień publiocznych, w tym opracowywanie kosztorysów inwestorskich;o) bezpośrednia obsługa petentów, przyjmowanie korespondencji złożonej przez interesantów, udzielanie informacji o sposobie, trybie załatwiania spraw urzędowych;p) prowadzenie procedury związanej z wydawaniem zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;r) prowadzenie procedury związanej z wydawaniem zezwoleń dotyczących lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.Praca w siedzibie Urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca o charakterze biurowo - terenowym. Dyspozycyjność w momencie utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym. Mozliwa praca w porach nocnych. Stanowisko pracy na I piętrze, budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. W budynku brak windy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Niezbędne wymagania:a) obywatelstwo polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,d) nieposzlakowana opinia,e) wykształcenie: wyższe I lub II stopniaf) co najmniej 6-miesięczny staż pracy,g) doświadczenie w pracy w administarcji publicznej,h) znajomość zagadnień z zakresu drogownictwa,i) znajomość zagadnień i doswiadczenie zawodowe w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych,j) umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole,k) umiejętność obsługi komputera (Windows), MS Office, Excel,l) posiadanie prawa jazdy kat. B ( czynne prawo jazdy kat. B)Wymagania dodatkowe:a) znajomość przepisów prawa z zakresu: Prawa budowlanego, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o zamówieniach publicznych, Ustawy o samorządzie powiatowym i Prawo o ruchu drogowym,b) biegła obsługa komputera (pakiety biurowe) oraz urządzeń biurowych,c) umiejętność pracy w zespole,d) umiejętność stosowania przepisów;e) dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;f) komunikatywność, samodzielność;g) wiedza w zakresie działalności samorządu terytorialnego;h) zaangażowanie w wykonywane obowiązki,i) wykształcenie politechniczne/techniczne i uprawnienia budowlane mile widziane.

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Robotnik budowlany

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 07:00-15:00

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 10:00-18:00

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 08:00-16:00

Dowiedz się więcej

Asystent-fizjoterapeuta, starszy asystent-fizjoterapeuta

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

• diagnozuje u pacjentów funkcje układu ruchu,• realizuje zlecenia lekarskie, m. in. wykonuje zabiegi,• dba o bezpieczeństwo pacjentów podczas wykonywania zabiegów,• współpracuje z zespołem diagnostyczno – terapeutycznym,• planuje indywidulane i...

Dowiedz się więcej

Kierowca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

• dba o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład na zajmowanym stanowisku pracy,• stosuje środki ochrony zbiorowej, a także używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – zgodnie...

Dowiedz się więcej

Specjalista/ka ds. napraw

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

Wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych artykułów będących w ofercie sprzedaży firmy np.: meble, artykuły dekoracyjne, meble ogrodowe. Naprawy bieżące urządzeń znajdujących się na terenie firmy. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej