Oferta pracy:  Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-11-20
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/1104
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) przygotowywanie projektów postanowień dotyczących udzielania odstępstwa lub odmawiających udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;2) sprawdzanie kompletności i zgodności projektu budowlanego z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;3) udział w przygotowywaniu i opracowywaniu projektów decyzji:- o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę;- o pozwoleniu na rozbiórkę wraz z zatwierdzeniem projektu rozbiórki;- o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, drogi gminnej lub powiatowej;- o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;- o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nie-ruchomości, w przypadku konieczności wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych z określeniem granic niezbędnej potrzeby oraz warunków korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości;- o zmianie pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;- o przeniesieniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmie on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji;- o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, w przypadku stwierdzenia przez właściwy organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;- o uchyleniu pozwolenia na budowę/zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w innych przypadkach wynikających z art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego, w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego na żądanie strony lub z urzędu;- na żądanie wnoszącego wniosek, odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę;4) przygotowywanie projektów postanowień dotyczących udzielania odstępstwa lub od-mawiania udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;5) sprawdzanie kompletności i zgodności projektu budowlanego z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych;6) przyjmowanie zgłoszeń:- zamiaru rozbiórki budynków i budowli, także obiektów i urządzeń budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektów wyma-gających pozwolenia na rozbiórkę;- zamiaru budowy, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy budowy objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;- zamiaru wykonania robót budowlanych, wnoszenie sprzeciwu, w drodze decyzji, jeżeli zgłoszenie dotyczy wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;- zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;7) prowadzenie rejestru wniosków:- o pozwolenie na budowę (również w formie elektronicznej - RWD);- o pozwolenie na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD);- o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej;8) prowadzenie rejestru decyzji:- o pozwoleniu na budowę (również w formie elektronicznej - RWD);- o pozwoleniu na rozbiórkę (również w formie elektronicznej - RWD);- o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;9) prowadzenie rejestru zgłoszeń: zamiaru budowy i wykonania robót budowlanych oraz rozbiórki budynków i budowli oraz zmiany sposobu użytkowania;10) przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę/ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem rejestrów dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia;11) przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem i kopii innych decyzji, postan-owień i zgłoszeń organom nadzoru budowlanego;12) wizje terenowe przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami Prawa budowlanego;13) rejestracja dziennika budowy, rozbiórki, montażu oraz zamiaru budowy instalacji zbiornikowych gazów płynnych z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m;14) wydawanie zaświadczeń:- o samodzielności lokalu mieszkalnego lub przeznaczonego na cele inne niż mieszkal-ne;- potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego potrzebne do uzyskania dodatku mieszkaniowego;15) udzielanie odpowiedzi na skargi oraz przesyłanie odwołań i zażaleń do organów II instancji wraz z ewentualnym odniesieniem się do ich treści;16) wydawanie opinii w sprawie podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych;17) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej w obszarze budownictwa.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie; 2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie budownictwa, architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego lub inżynierii środowiska;6. umiejętność czytania rysunków technicznych.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.);- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.);- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Kierownik Magazynu

 • Firma: Eurocash S.A.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Kluczowe zadania: Zarządzanie gospodarką magazynową w hurtowni, Koordynowanie pracy podległych pracowników podczas danej zmiany, Obsługa wózków widłowych, Dbanie o ekspozycję towarów na półkach, Bieżąca obsługa klientów, Kontrola nad procesem...

Dowiedz się więcej

Zastępca Kierownika Sklepu

 • Firma: Delikatesy Centrum
 • Lokalizacja: Bodzanów
 • Opublikowano: wczoraj

Sprawdź co możemy Ci zaoferować! Umowę o pracę na pełny etat Zmianowy czas pracy Pakiet szkoleń zawodowych Realne możliwości rozwoju Paczki i bony okolicznościowe Ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karty sportowe; Program stypendialny dla dzieci...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Odpowiadasz za czystość, sprawność i utrzymanie zgodnie ze standardami naszych...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej