Oferta pracy:  Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-11-25
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. pomocy społecznej i współpracy z instytucjami rynku pracy
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/1113
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) nadzór nad realizacją zadań publicznych polegających na prowadzeniu klubów profilaktyki środowiskowej oraz świetlic miejskich poprzez prowadzenie działań związanych z tworzeniem, analizą potrzeb oraz prawidłowym funkcjonowaniem placówek;2) nadzór nad realizacją zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej;3) współpraca z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi organizującymi pomoc dla swoich członków oraz mieszkańców Płocka - realizacja wspólnych zadań i prowadzenie korespondencji w tym zakresie;4) prowadzenie spraw kancelaryjnych i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Wydziału;5) realizacja zadania dotyczącego pokrywania przez Gminę-Miasto Płock kosztów utrzymania dzieci z Płocka w placówkach opiekuńczo-wychowaczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz naliczanie powiatom należności za pobyt dzieci z innych powiatów w płockich placówkach opiekuńczo-wychowawczych;6) współpraca z placówkami opiekuńczo-wychowaczymi, domami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, ośrodkami wsparcia i innymi instytucjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej - prowadzenie korespondencji w tym zakresie;7) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach budowy i remontów obiektów służących realizacji zadań pomocy społecznej;8) udzielanie informacji osobom indywidualnym o przysługującym im świadczeniachi dostępnych formach pomocy społecznej;9) wspieranie aktywności społecznej w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;10) organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i festynach dla dziecii młodzieży oraz innych podopiecznych organizacji pozarządowych;11) nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku oraz jednostkami organizacyjnymi i placówkami wchodzącymi w skład Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy-Miasto Płock przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej;12) opracowywanie projektu budżetu miasta Płocka oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji w części dot. zakresu czynności;13) przygotowywanie i opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dot. pomocy społecznej;14) opracowywanie aktów prawa wydawanych przez Radę Miasta Płocka i Prezydenta Miasta Płocka, ich realizacja i przygotowywanie na żądanie informacji z ich realizacji dot. pomocy społecznej;15) wykonywanie technicznej obsługi zespołów i komisji powoływanych doraźnie w zakresie realizacji zadań na stanowisku pracy.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.);- z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.);- z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.);- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.);

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 010 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Kierownik Magazynu

 • Firma: Eurocash S.A.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Kluczowe zadania: Zarządzanie gospodarką magazynową w hurtowni, Koordynowanie pracy podległych pracowników podczas danej zmiany, Obsługa wózków widłowych, Dbanie o ekspozycję towarów na półkach, Bieżąca obsługa klientów, Kontrola nad procesem...

Dowiedz się więcej

Zastępca Kierownika Sklepu

 • Firma: Delikatesy Centrum
 • Lokalizacja: Bodzanów
 • Opublikowano: dzisiaj

Sprawdź co możemy Ci zaoferować! Umowę o pracę na pełny etat Zmianowy czas pracy Pakiet szkoleń zawodowych Realne możliwości rozwoju Paczki i bony okolicznościowe Ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karty sportowe; Program stypendialny dla dzieci...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Odpowiadasz za czystość, sprawność i utrzymanie zgodnie ze standardami naszych...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej