Oferta pracy:  Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zieleni

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-10-12
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zieleni
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/1002
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) realizacja i współdziałanie w realizacji zadań własnych Miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień (Rejon I i Rejon III);2) realizacja zadań Miasta w zakresie konserwacji zasobów zieleni miejskiej na terenach będących własnością Miasta, obejmujących: pasy drogowe ulic, tereny o charakterze wypoczynkowo rekreacyjnym tj. parki, place, zieleńce oraz tereny nie przekazane w zarząd innym jednostkom organizacyjnym (Rejon I i Rejon III), w tym zlecanie oraz nadzór nad:- zabiegami pielęgnacyjnymi krzewów, roślin ozdobnych, w drzewostanie (w tym pomnikach przyrody), wycinka i chirurgia drzew na terenach Miasta i Skarbu Państwa poza pasami drogowymi ulic,- nasadzeniami drzew na terenach miejskich i Skarbu Państwa poza pasami drogowymi ulic,- nasadzeniami kwiatów jednorocznych, krzewów oraz roślin wieloletnich,- zakładaniem nowych terenów zieleni,- prowadzeniem spraw związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego.3) utrzymanie i konserwacja terenów stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa wchodzących w skład Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego jaru rzeki Brzeźnicy w Rejonie I;4) opracowywanie planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich w zakresie konserwacji i rozwoju gminnych zasobów zieleni obejmujących (Rejon I i Rejon III):- pasy drogowe ulic podlegające utrzymaniu przez Miasto,- tereny zieleni o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym tj. parki, place, zieleńce,- tereny nie przekazane w zarząd innym jednostkom organizacyjnym;5) współudział w prowadzeniu ewidencji i aktualizacja stanu zasobów zieleni miejskiej i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Geodezji (Rejon I i Rejon III);6) protokolarne przejęcia we władanie nieruchomości niezabudowanych będących w posiadaniu Miasta bądź przez niego nabytych oraz Skarbu Państwa w zakresie utrzymania zieleni (Rejon I i Rejon III);7) prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem przejętych we władanie terenów zieleni miejskiej, współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu (Rejon I i Rejon III);8) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie utrzymania i rozwoju terenów zieleni (Rejon I i Rejon III);9) wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących roboty na terenach zieleni (Rejon I i Rejon III);10) występowanie w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących wyrządzenia szkód w mieniu komunalnym;11) współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska przy opracowywaniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie;2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie architektury krajobrazu lub ogrodnictwa, lub średnie w zakresie ogrodnictwa;6. staż pracy co najmniej 3 lata w przypadku wykształcenia średniego;7. umiejętność czytania map.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);- z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);- z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Pracownik Wsparcia Klienta

 • Firma: Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę już od 1 dnia zatrudnienia wynagrodzenie zawsze na czas oraz premię indywidualną (zależną od wybranego obszaru) oraz od obrotu sklepu, jakości Twojej pracy i zaangażowania program integracji z firmą i...

Dowiedz się więcej

Doradca handlowy

 • Firma: EWT Automotive Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery, Chcesz pracować u jednego z największych dealerów marki Mercedes-Benz Trucks, Masz doświadczenie i szukasz nowych wyzwań Oto Twoje zadania: Wzmocnienie pozycji marki EWT Automotive na powierzonym obszarze...

Dowiedz się więcej

Pracownik Sklepu

 • Firma: Lidl sp. z o.o. sp.k.
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: wczoraj

Etat - niepełny etat Sklep ul. Zamkowa 16A Gostynin Dbałość o prawidłową ekspozycję produktów Utrzymanie porządku w sklepie Wykładanie towaru Bieżąca obsługa klientów Obsługa stanowiska kasowego Możliwość specjalizacji w jednym z obszarów...

Dowiedz się więcej

Sekretarka/ asystent zarządu /niepełnosprawni/

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu, obsługa telefonu, e-mail, prowadzenie spraw administracyjno-biurowych, dbanie o wizerunek firmy, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Praca w biurze na terenie Płocka. Wymagania konieczne:...

Dowiedz się więcej

Malarz - piaskarz

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Malowanie i piaskowanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: 3 lata doświadczenia w zawodzie

Dowiedz się więcej

Spawacz 135 i 111

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Spawanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Zawód: Spawacz (wymagany staż - lata: 2) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: uprawnienia do spawania metodą 135 i 111

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej