Oferta pracy:  Starszy kontroler skarbowy

Firma:Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Miejsce pracy:Sierpc
Data publikacji:2021-04-12
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Sierpc
Ogłoszenie o naborze Nr 76751

Warunki pracy

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Na stanowisku wykonywane są typowe czynności biurowe polegające między innymi na obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Bada prawidłowość otrzymanych tytułów wykonawczych, zarządzeń zabezpieczenia i innych dokumentów zabezpieczenia oraz dopuszczalności prowadzenia egzekucji administracyjnej i zabezpieczenia w celu wszczęcia i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego
 • Prowadzi egzekucję administracyjną należności pieniężnych w celu wyegzekwowania zobowiązań pieniężnych
 • Zabezpiecza należności pieniężne w celu zapewnienia realizacji przyszłych zobowiązań.
 • Orzeka w sprawach postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w celu zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego.
 • Prowadzi składnicę zajętych ruchomości w celu ich prawidłowego składowania, przechowywania oraz ich sprawnej likwidacji.
 • Poszukuje majątku zobowiązanych w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w celu sprawnego i skutecznego przebiegu egzekucji lub zabezpieczenia.
 • Wykonuje orzeczenia w sprawach, w których własność rzeczy przeszła na rzecz Skarbu Państwa, niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno - skarbowego w celu przeprowadzenia sprawnego procesu ich sprzedaży lub zniszczenia.
 • Wykonuje kary i środki karne oraz wykonuje zabezpieczenia kar i środków karnych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy niezastrzeżonych dla naczelnika urzędu celno-skarbowego w celu sprawnego wykonania orzeczenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w podatkach lub ściąganiu należności lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1427).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. , poz. 256)
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość.
 • Odporność na stres.
 • Odpowiedzialność.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ

  Praca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

  Robotnik budowlany

  • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
  • Lokalizacja: Sierpc
  • Opublikowano: wczoraj

  zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 07:00-15:00

  Dowiedz się więcej

  Sprzedawca

  • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
  • Lokalizacja: Sierpc
  • Opublikowano: wczoraj

  zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 10:00-18:00

  Dowiedz się więcej

  Sprzedawca

  • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
  • Lokalizacja: Sierpc
  • Opublikowano: wczoraj

  zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 08:00-16:00

  Dowiedz się więcej

  Asystent-fizjoterapeuta, starszy asystent-fizjoterapeuta

  • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
  • Lokalizacja: Płońsk
  • Opublikowano: wczoraj

  • diagnozuje u pacjentów funkcje układu ruchu,• realizuje zlecenia lekarskie, m. in. wykonuje zabiegi,• dba o bezpieczeństwo pacjentów podczas wykonywania zabiegów,• współpracuje z zespołem diagnostyczno – terapeutycznym,• planuje indywidulane i...

  Dowiedz się więcej

  Kierowca

  • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
  • Lokalizacja: Płońsk
  • Opublikowano: wczoraj

  • dba o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład na zajmowanym stanowisku pracy,• stosuje środki ochrony zbiorowej, a także używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – zgodnie...

  Dowiedz się więcej

  Specjalista/ka ds. napraw

  • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
  • Lokalizacja: Płońsk
  • Opublikowano: wczoraj

  Wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych artykułów będących w ofercie sprzedaży firmy np.: meble, artykuły dekoracyjne, meble ogrodowe. Naprawy bieżące urządzeń znajdujących się na terenie firmy. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze...

  Dowiedz się więcej
  oferty-pracy-Plock
  Poznaj Rynek pracy

  Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

  Czytaj więcej
  aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
  Aktywizacja zawodowa

  Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

  Czytaj więcej
  wlasna-firma-w-Plocku
  Przedsiębiorcze miasto

  Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

  Czytaj więcej