Oferta pracy:  Starszy specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i strefy płatnego parkowania

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-06-29
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Starszy specjalista - wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i strefy płatnego parkowania
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0630
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień umowy wykonawczej pomiędzy Gminą Płock, a Komunikacją Miejską Płock Sp. z o.o. dotyczącej realizacji zadań własnych gminy polegających w szczególności na świadczeniu przez Komunikacje Miejską Płock Sp. z o.o. (Operator) na rzecz Gminy Płock (Organizator) usług transportu lokalnego, w szczególności:- coroczne zlecanie sporządzenia pisemnej kalkulacji dopuszczalnej wysokości stawki rekompensaty za wozokilometr dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o. z tytułu świadczenia odpłatnej usługi publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie Gminy Płock i gmin ościennych z którymi Gmina Płock ma podpisane stosowne porozumienia,- rozliczanie umowy wykonawczej za usługi świadczone na terenie Gminy Płock oraz na terenie gmin, z którymi Gmina Płock podpisała stosowne porozumienia międzygminne w zakresie powierzenia Gminie Płock organizowania usług komunikacji miejskiej na ich terenie,- opracowywanie lub uaktualnianie Planu Świadczenia Usługi transportu publicznego;- wykonywanie kontroli w terenie w zakresie sposobu wykonywania usług przez Operatora, w szczególności w zakresie standardów świadczenia usług, napełnienia w autobusach Operatora;2) prowadzenie spraw organizowania publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w tym:- opracowywanie, opiniowanie i uaktualnianie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, tzw. "Planu transportowego", w myśl ustawy;- określanie przystanków komunikacyjnych i dworców należących do Gminy Płock oraz warunków i zasad z nich korzystania;- analizowanie wpływających wniosków, przygotowywanie umów z przewoźnikami na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Płock;- prowadzenie ewidencji i nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów zawartych z przewoźnikami na korzystanie z przystanków autobusowych;- wydawanie zaświadczeń uprawniających Operatora do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej;- planowanie rozwoju sieci komunikacyjnej:- analizowanie wpływających wniosków o zmiany w rozkładach jazdy oraz zmian przebiegu linii komunikacyjnych;- prowadzenie spraw związanych z porozumieniami międzygminnymi z gminami ościennymi w sprawie powierzenia Gminie Płock organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych tych gmin;- prowadzenie ewidencji przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Płock;- realizacja inwestycji związanych z rozwojem małej infrastruktury transportowej (m.in. wiat przystankowych, systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, przystankowych systemów SOS i monitoringu), zakup środków transportu publicznego (w tym pojazdów wsparcia technicznego);- przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych w odniesieniu do wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach;3) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień umowy wykonawczej dotyczącej realizacji zadań własnych gminy polegających w szczególności na świadczeniu przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. na rzecz Gminy Płock usług administrowania strefą płatnego parkowania;4) przygotowywanie standardów rozwiązań komunikacyjnych oraz wyposażenia infrastruktury przystankowej;5) rozpatrywanie, przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje, petycje i wnioski o dostęp do informacji publicznej;6) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Publicznych) do postępowań przetargowych związanych z zadaniami Zespołu Transportu Publicznego i Strefy Płatnego Parkowania oraz przygotowywanie wniosków do Wydziału Zamówień Publicznych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;6. staż pracy minimum 3 lata.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);- z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym(Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.);- z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym(Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.);- z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8);II. znajomość rozporządzenia:- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2018 roku poz. 202)

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Ratownik medyczny

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: wczoraj

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Udzielanie szybkiej, sprawnej i profesjonalnej pomocy ratunkowej osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Wymagania inne: Poziom wykszałcenia określony w art. 10.1...

Dowiedz się więcej

Administrator ośrodka

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: wczoraj

Nadzorowanie stanu technicznego budynków, instalacji i urządzeń technicznych oraz czystości w administrowanych budynkach; prowadzenie ewidencji i kartotek zasobów oraz dokumentacji nieruchomości; przechowywanie danych do rozliczeń mediów komunalnych;...

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Sprzedaż artykułów zoologicznych, karmienie i dbanie o zwierzęta, dbanie o porządek, sporządzanie zamówień, obsługa klienta. Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak Uprawnienia: planowanie i organizacja pracy Uprawnienia:...

Dowiedz się więcej

Pracownik Hali - Dział Ryby

 • Firma: Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę już od 1 dnia zatrudnienia, Wynagrodzenie zawsze na czas oraz premię indywidualną, Konkretne umiejętności, wiedzę i szkolenia w zakresie wykonywanych zadań, Możliwość rozwijania swoich pasji zawodowych, Nowe...

Dowiedz się więcej

Doradca klienta biznesowego ds. fotowoltaiki

 • Firma: Lerta S.A.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Twój zakres obowiązków aktywne poszukiwanie i efektywne pozyskiwanie nowych klientów B2B i gospodarstw rolnych doradztwo i sprzedaż instalacji fotowoltaicznych opartych o Wirtualną Elektrownię Lerta wykonywanie audytu przed realizacją inwestycji oraz...

Dowiedz się więcej

Zastępca Kierownika Sklepu

 • Firma: Delikatesy Centrum
 • Lokalizacja: Drobin
 • Opublikowano: wczoraj

Sprawdź co możemy Ci zaoferować! Umowę o pracę na pełny etat Zmianowy czas pracy Pakiet szkoleń zawodowych Realne możliwości rozwoju Paczki i bony okolicznościowe Ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karty sportowe; Program stypendialny dla dzieci...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej