Oferta pracy:  Starszy specjalista

Firma:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
Miejsce pracy:Gostynin
Data publikacji:2023-01-14
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie
Komendant Powiatowy poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gostynin
Ogłoszenie o naborze Nr 113674

Warunki pracy


 • praca biurowa w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Gostyninie; w pomieszczeniach biurowych klimatyzowanych, usytuowanych na  I piętrze budynku;

 • praca w systemie codziennym (od poniedziałku do piątku) w godzinach 07.30-15.30; 

 • wyjazdy służbowe krajowe;

 • praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, skaner, drukarka, telefon, faks, niszczarka);

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;

 • oświetlenie sztuczne i naturalne;

 • praca z bazami danych i programami specjalistycznymi;

 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, brak windy i podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • W zakresie spraw orgnizacyjnych:
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy Komendy Powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego;
 • prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy Powiatowej przez Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego PSP;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Komendy Powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków oraz petycji, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków oraz petycji dla Komendy Powiatowej;
 • zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej Komendy;
 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego.
 • W zakresie spraw kadrowych:
 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej Komendanta Powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w Komendzie Powiatowej w tym dowódców Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie Powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych Komendy Powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej;
 • prowadzenie spraw dotyczących uprawnień kierowców pojazdów uprzywilejowanych i służbowych;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczania czasu służby/pracy pracowników systemu codziennego oraz nadzór nad prowadzoną ewidencją czasu służby/pracy i udzielanie merytorycznej pomocy w tym zakresie komórkom organizacyjnym Komendy: - Wydziałowi Operacyjnemu, - Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej;
 • prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
 • sporządzanie dokumentacji płacowej, w tym list płac.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość Kodeksu pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • Znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych podległych MSWiA co najmniej 1 rok.
 • Znajomość zasad funkcjonowania i finansowania PSP oraz korpusu służby cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, Power Point) i programów kadrowych oraz obsługi EZD.
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.
 • Kompetencje miękkie: (umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, sumienność).
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie klasyfikacji dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych oraz archiwizacji dokumentów.
 • Prawo jazdy kat.”B”.
APLIKUJ TERAZ

Praca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Sekretarka

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku
 • Lokalizacja: Wielgie
 • Opublikowano: wczoraj

wg programu stażu Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)

Dowiedz się więcej

Pomoc kuchenna

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Trębki
 • Opublikowano: wczoraj

przestrzeganie przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, obsługa powierzonego sprzętu i przestrzeganie przepisów bhp, pomoc w przyrządzaniu zdrowych, smacznych i kalorycznych posiłków zgodnie z obowiązującymi recepturami...

Dowiedz się więcej

Szwaczka

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: wczoraj

obsługa i nadzór maszyn szyjących do szycia artykułów tekstylnych, skórzanych itp., dobieranie igieł i nici zgodnie z przeznaczeniem, regulowanie mechanizmu igielnicy, przeciągacza nici, kontrolowanie pracy obsługiwanej maszyny Wymagania inne: wykształcenie...

Dowiedz się więcej

Robotnik gospodarczy

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Sanniki
 • Opublikowano: wczoraj

Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz Budynków i parku, obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy, wykonywanie prostych prac naprawczych. Pielęgnowanie zieleni na terenie parku, pielęgnacja trawników, rabat, grabienie...

Dowiedz się więcej

Ogrodnik terenów zieleni

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Sanniki
 • Opublikowano: wczoraj

Przygotowywanie terenu, wysiewanie nasion, sadzenie i przesadzanie roślin, przycinanie roślin, nawożenie roślin, nawadnianie roślin, usuwanie chwastów, wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin, nadawanie kształtu alejkom, pielęgnacja kwietników,...

Dowiedz się więcej

Robotnik gospodarczy

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Sanniki
 • Opublikowano: wczoraj

utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynkó i parku, obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy, wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynków, pielęgnacja zieleni na terenie parku, pielęgnacja...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej