Oferta pracy:  Główny księgowy

Firma:Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
Miejsce pracy:Płońsk
Data publikacji:2022-05-05
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Płońsk
Ogłoszenie o naborze Nr 98102

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera do 4 godzin dziennie,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • udziały w szkoleniach zewnętrznych,

 • stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku,

 • w budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • praca wymagająca dyspozycyjności, umiejętności zarządzania pracą własną, rzetelności i terminowości.

Zakres zadań

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz pełnej księgowości i rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie gospodarki finansowej w tym sporządzanie planów finansowych oraz niezbędnych zmian w tym zakresie,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • opracowywanie projektu i realizacja budżetu Komendy Powiatowej
 • sporządzenie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dotyczących realizacji wydatków i dochodów budżetowych,
 • sporządzanie bilansu rocznego, rachunku zysków i strat , zestawienia zmian w funduszu jednostki,
 • sprawowanie nadzoru nad gospodarką materiałową i mieniem komendy,
 • sporządzanie i naliczanie list płac pracowników komendy oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w tym zakresie,
 • naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego podatków od wypłaconych wynagrodzeń, sporządzanie i ewidencja deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie i ewidencja rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników Inspektoratu oraz sporządzenie zestawienia wysłanych deklaracji do Urzędów Skarbowych,
 • naliczanie i terminowe odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenie i Fundusz Pracy
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS
 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 • wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Kierownika Jednostki należą do kompetencji głównego księgowego
 • współdziałanie z bankami w zakresie obsługi i prowadzenia rachunków bankowych Komendy Powiatowej oraz sprawowanie kontroli wewnętrznej nad wykorzystaniem środków budżetowych,
 • rozliczanie należności budżetowych własnych i od osób fizycznych, pobranych zaliczek, delegacji itp.,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie - ukończenie średniej, policealnej lub maturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości lub ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej: - dla średniego wykształcenia co najmniej 6- letnia praktyka w księgowości budżetowej, - dla wykształcenia wyższego co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości budżetowej,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość obsługi komputera w tym pakietu office,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • rzetelność i odpowiedzialność
 • umiejętność sporządzenia analiz danych statystycznych, sprawozdań budżetowych, bilansów, rachunków zysków i strat, tworzenie prognoz, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia
 • znajomość programów komputerowych stosowanych w księgowości w KP PSP w Płońsku: SJO BESTIA, FK księgowość, PL- Płace
 • znajomość obsługi platformy PUE ZUS, e PUAP, sprawozdawczej GUS
 • znajomość obsługi portali bankowych.
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
APLIKUJ TERAZ

Praca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Robotnik gospodarczy

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: 2022-05-20

Proste prace porządkowe oraz naprawcze na terenie firmy. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: preferowane osoby w wieku 30 lat i więcej

Dowiedz się więcej

Pomoc kuchenna

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: 2022-05-20

Utrzymanie czystości pomieszczeń kuchennych stołówki i magazynów, wyrzucanie śmieci, mycie i wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego, pranie ręczników i ścierek, sprzątanie łazienki i szatni, utrzymanie porządku w magazynach, okresowe mycie glazur,...

Dowiedz się więcej

Robotnik gospodarczy

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: 2022-05-20

Prace porządkowe na terenie miasta Płońsk. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Preferowane osoby po 30 r. ż.

Dowiedz się więcej

Monter kotłów i armatury kotłowej

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: 2022-05-20

Zapoznanie ze stanowiskiem pracy, montowanie kotłów, montowanie armatury kotłowej, prace mechaniczne, prace także w terenie, prace bieżące związane z zajmowanym stanowiskiem, prace zlecone przez pracodawcę. Wymagania inne: staż w ramach środków Algorytmu

Dowiedz się więcej

Kelner

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: 2022-05-20

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 08:00-16:00

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: 2022-05-20

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 10:00-18:00

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej