Barometr zawodów i stopa bezrobocia w Płocku

Stopa bezrobocia w Płocku wynosi około 7,2%. Jest to najlepszy wynik w ciągu ostatnich lat, co jest pozytywnym zjawiskiem.

W Płocku największym strategiem na rynku pracy jest Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Tym samym, dominuje tu przemysł paliwowo-energetyczny.

Niekiedy mimo dobrych statystyk niektóre grupy zawodowe mają problem ze znalezieniem pracy. Wynika to często z niedopasowania umiejętności lub kompetencji do panujących trendów na rynku pracy.

oferty-pracy-Plock

Najnowsze oferty pracy w Płocku i okolicach

Jakich pracowników poszukują pracodawcy? Jakie firmy prowadzą rekrutacje?
Przeglądaj najnowsze ogłoszenia o pracę i znajdź miejsce zatrudnienia najlepsze dla Ciebie!

Dlaczego warto pracować w Płocku?

Aktywizacja

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą wziąć udział w programach aktywizacyjnych z ramienia Urzędu Pracy takich jak: prace interwencyjne, staże, szkolenia, start działalności gospodarczej.

Kształcenie

W Płocku działają cztery uczelnie wyższe, z czego największym zainteresowaniem w ostatnim czasie cieszy się Politechnika. Jej absolwenci zazwyczaj nie mają problemów ze znalezieniem pracy w Płocku.

Pracodawcy

Wsparcie pracodawców jest równie ważne, jak wsparcie bezrobotnych. Pracodawcy mogą liczyć na dofinansowanie miejsc pracy, jeśli zadeklarują się zatrudnić bezrobotnego za pośrednictwem PUP.

Przemysł

W Płocku dominuje przemysł paliwowo-energetyczny. Największy pracodawca w mieście i regionie – Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. zatrudnia większość mieszańców miasta.

Startup

W Płocku coraz częściej pojawiają się startupy. Kreatywni młodzi ludzie pod opieką Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości podejmują się wdrożenia swoich biznesowych celów w życie.

Inwestycje

Miastu w szczególności zależy na pozyskaniu inwestorów z określonych branż, takich jak: turystyka, elektronika, motoryzacja, odnawialne źródła energii, biotechnologia, farmacja, chemia, IT, BPO itd.

Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Płocku, niosą wiele działań wspierających i pozwalających na nowo odnaleźć się na rynku pracy. Na pomoc mogą liczyć również pracodawcy, którzy poszukują pracowników. Widać wyraźnie jak bardzo w ostatnim czasie problematyczne jest znalezienie odpowiedniego pracownika. Widać, że zmiana, która dokonała się na rynku pracy, bardzo często uderza także w pracodawców, którzy mają problem ze znalezieniem odpowiedniego pracownika.

Kreatywne wykorzystanie swoich pomysłów jako praca zawodowa, dlaczego nie?
Miasto sprzyja rozwijaniu biznesowych celów osobom, które do tej pory niewiele miały wspólnego z prowadzeniem własnej działalności.

Wsparcie przedsiębiorczości

Władze Płocka przekonują młodych, kreatywnych ludzi do zakładania startupów. Miasto bowiem sprzyja rozwijaniu biznesowych celów osobom, które do tej pory niewiele miały wspólnego z prowadzeniem własnej działalności. Ogromnym plusem jest opieka merytoryczna Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz możliwość wykazania się jako przedsiębiorca z ograniczoną odpowiedzialnością na Płockim rynku pracy.