Oferta pracy:  Inspektor w wydziale organizacji i nadzoru - referat audytu i kontroli

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-02-06
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Inspektor w wydziale organizacji i nadzoru - referat audytu i kontroli
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0126
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1) przeprowadzanie kontroli w zakresie spraw organizacyjnych i finansowych w podległych i nadzorowanych jednostkach oraz innych jednostkach względem których prawo kontroli wynika z przepisów szczególnych, a także w Starostwie Powiatowym w Płocku, zgodnie z rocznym planem kontroli,2) sporządzanie protokołów z kontroli przedstawiając w nich w sposób przejrzysty, zrozumiały i wyczerpujący stwierdzone fakty, a także nadużycia, nieprawidłowości i uchybienia, ustalając przyczyny ich powstania oraz osoby odpowiedzialne;3) na podstawie protokołów pokontrolnych oraz załączonych do nich materiałów przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych;4) udzielanie instruktażu i wyjaśnień pracownikom kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą;5) opracowywanie propozycji do projektów zarządzeń, pism okólnych i pism instruktażowo-regulujących z zakresu działania Referatu;6) sporządzanie zestawień i przekazywanie niezbędnych informacji w celu sporządzania sprawozdawczości z wykonywania planów kontroli i jej wyników w zakresie Referatu;7) przygotowywanie okresowych informacji z przeprowadzonych kontroli;8) koordynacja zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych;9) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych w intranecie Starostwa Powiatowego w Płocku.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: administracja, ekonomia lub zarządzanie i marketing
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. obywatelstwo polskie,2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,4. nieposzlakowana opinia,5. wykształcenie wyższe na kierunku administracja, ekonomia lub zarządzanie i marketing,6. co najmniej 3 letni staż pracy,7. prawo jazdy kategorii B,8. znajomość przepisów: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.Wymagania dodatkowe:1. Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości budżetowej.2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.3. Umiejętność konstruktywnego, analitycznego oraz logicznego myślenia.

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

zapoznanie z asortymentem marketu i stanowiskiem pracy, nauka i zapoznanie z technikami sprzedaży, dbanie o czystośc i porządek na markecie, rozkładanie towaru wraz z cenami na półkach, aktywna sprzedaż na stanowisku obsługi klienta, sprawdzanie dostaw pod...

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 07:00-15:00/

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 08:00-16:00/

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 09:00-17:00/

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodznie z programem stażu /godziny obywania 09-00:17:00/

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu /godziny odbywania 07:00-15:00/

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej