Oferta pracy:  Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-10-07
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Inspektor - wieloosobowe stanowisko ds. eksploatacji i remontów urządzeń kanalizacji deszczowej oraz fontann
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0989
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej, fontann i rowów odwadniających;2) przeprowadzanie kontroli terenowych stanu utrzymania i funkcjonowania urządzeń kanalizacji deszczowej, fontann i rowów odwadniających oraz rozpoznawanie zgłasza-nych potrzeb;3) prowadzenie spraw w zakresie przejmowania urządzeń kanalizacji deszczowej;4) współdziałanie i realizacja zadań Miasta wynikających z zapisów ustawy prawo wodne w zakresie:- uiszczania opłat za usługi wodne,- ponoszenia opłat za zajęcie gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa, niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną;- uzyskiwania zgód wodnoprawnych na podstawie zleconych do opracowania operatów wodnoprawnych;5) wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących usługi i remonty w oparciu o zawarte umowy i zlecenia;6) rozliczanie faktur za zużytą energię elektryczną, pobraną wodę i odprowadzone ścieki przez obiekty i urządzenia komunalne eksploatowane przez Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej;7) opiniowanie i uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy, celu publicznego, projektów budowlanych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym właściwością stanowiska;8) występowanie w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących wyrządzenia szkód w mieniu komunalnym;9) realizacja zadań ujętych w Programie ochrony środowiska dla miasta Płocka na lata 2016 2022 w zakresie objętym właściwością stanowiska oraz zadań gmin i powiatów, które zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska mogą być finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;10) współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska przy opracowywaniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: inżynieria sanitarna


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie;2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie inżynierii środowiska;6. staż pracy minimum 3 lata;7. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;8. prawo jazdy kat. B;9. znajomość programów do kosztorysowania.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);- z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.),- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),- z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Pracownik Wsparcia Klienta

 • Firma: Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę już od 1 dnia zatrudnienia wynagrodzenie zawsze na czas oraz premię indywidualną (zależną od wybranego obszaru) oraz od obrotu sklepu, jakości Twojej pracy i zaangażowania program integracji z firmą i...

Dowiedz się więcej

Doradca handlowy

 • Firma: EWT Automotive Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery, Chcesz pracować u jednego z największych dealerów marki Mercedes-Benz Trucks, Masz doświadczenie i szukasz nowych wyzwań Oto Twoje zadania: Wzmocnienie pozycji marki EWT Automotive na powierzonym obszarze...

Dowiedz się więcej

Pracownik Sklepu

 • Firma: Lidl sp. z o.o. sp.k.
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: wczoraj

Etat - niepełny etat Sklep ul. Zamkowa 16A Gostynin Dbałość o prawidłową ekspozycję produktów Utrzymanie porządku w sklepie Wykładanie towaru Bieżąca obsługa klientów Obsługa stanowiska kasowego Możliwość specjalizacji w jednym z obszarów...

Dowiedz się więcej

Sekretarka/ asystent zarządu /niepełnosprawni/

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu, obsługa telefonu, e-mail, prowadzenie spraw administracyjno-biurowych, dbanie o wizerunek firmy, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Praca w biurze na terenie Płocka. Wymagania konieczne:...

Dowiedz się więcej

Malarz - piaskarz

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Malowanie i piaskowanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: 3 lata doświadczenia w zawodzie

Dowiedz się więcej

Spawacz 135 i 111

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Spawanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Zawód: Spawacz (wymagany staż - lata: 2) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: uprawnienia do spawania metodą 135 i 111

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej