Oferta pracy:  Inspektor

Firma:Komenda Miejska Policji w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2023-11-17
Komenda Miejska Policji w Płocku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Płock
Ogłoszenie o naborze Nr 130263

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa
 • współpraca z pracownikami KMP/KP/PP
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi m.in. Komisje Lekarskie MSWiA, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • stanowisko wyposażone w monitor ekranowy
 • oświatlenie naturalne i sztuczne
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań

 • Dbanie o przestrzeganie przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku oraz podległych jednostkach organizacynych
 • Prowadzenie postepowań powypadkowych w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z udziałem Policjantów i pracowników cywilnych Policji, opracowywanie wniosków wynikajacych z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrolowanie tych wyników.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których zatrudnione są kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wytwarzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie.
 • Uczestniczenie w pracach różnych zakładowych Komisji m.in. do spraw poprawy warunków służby/pracy, opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dot. bhp.
 • Współpracowanie z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wystepujących w środowisku służby/pracy.
 • Współpracowanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów bhp w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.
 • Branie udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną służbą/pracą oraz opiniowanie instrukcji dot. bhp.
 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzajacymi do usuwania tych zgrożeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie branżowe- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w służbie BHP
 • Ukończone szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP
 • Znajomość przepisów dot. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisów wykonawczych w tym zakresie
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikacjacych z zajmowanego stanowiska
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Samodzielność
 • Pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenia lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ

Praca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)

 • Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Płock
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Praca przy pracach porządkowych. Praca w Płocku lub w Zaździerzu. Wymagania inne:

Dowiedz się więcej

Pracownik gospodarczy

 • Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Płock
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Praca przy pracach porządkowych. Praca w Płocku lub w Zaździerzu. Wymagania inne:

Dowiedz się więcej

Pomocnik kucharza

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Pomoc w przygotowywaniu dań kuchni wietnamskiej pod nadzorem wietnamskiego szefa kuchni. Składanie zamówień na produkty u wietnamskich dostawców. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Język: wietnamski, w mowie - A2 - niższy...

Dowiedz się więcej

Monter konstrukcji stalowych

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Wykonywanie montażu konstrukcji stalowej, ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowych, zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności, wykonywanie obmiaru i odbioru konstrukcji stalowej przed utratą stateczności, wykonywanie obmiaru...

Dowiedz się więcej

Inżynier AKPiA w Dziale Jakości

 • Firma: ZARMEN sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

opiniowanie dokumentacji AKPiA w zakresie wymagań kontraktowych oraz standardów jakościowych, uzgadnianie z Zamawiającym standardów realizowanych prac, zgłaszanie odbiorów do Inwestora, koordynacja i uczestnictwo w odbiorach realizowanych prac, audyty w...

Dowiedz się więcej

Technik obiektu

 • Firma: STRABAG PFS
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Zadania: bieżąca eksploatacja, konserwacja instalacji i urządzeń budynkowych: instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, wentylacyjne ( obiekt komercyjny) monitorowanie pracy powierzonych urządzeń usuwanie awarii współpraca z...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej