Oferta pracy:  Inspektor

Firma:Komenda Miejska Policji w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2023-11-17
Komenda Miejska Policji w Płocku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Płock
Ogłoszenie o naborze Nr 130242

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa
 • współpraca z pracownikami KMP/KP/PP
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi m.in. Straż Pożarna
 • stanowisko wyposażone w monitor ekranowy
 • oświatlenie naturalne i sztuczne
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
 • wymuszona pozycja ciała

Zakres zadań

 • Dbanie o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w KMP w Płocku oraz podległych jednostkach organizacyjnych.
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie w KMP w Płocku oraz podległych jednostkach organizacyjnych kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych i egzekwowanie ich wykonania.
 • Współudział w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów KMP w Płocku oraz jednostek podległych, a następnie zapoznawanie z nią Policjantów/pracowników cywilnych Policji.
 • Sporządzanie rocznych informacji ze stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawianie jej Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku.
 • Uczestniczenie e dochodzeniach pożarowych, analizowanie przyczyn powstania pożaru oraz opracowywanie zaleceń po pożarowych.
 • Branie udziału w pracach zespołów ustalających zakres prac remontowych obiektów Komendy oraz opiniwanie warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego przedsięwzięć remontowo-budowlanych prowadzonych w jednostce.
 • Uczestniczenie w pracach różnych zakładowych Komisji m.in. ds. popracy warunków służby/pracy, opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dot. przepisów przeciwpożarowych.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakrsu ochrony przeciwpożarowej oraz wytwarzanie stosownej dokumentacji w tym zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Ukończone szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów przeciwpożarowych i przepisów wykonawczych w tym zakresie
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność przewidywania i rozwiązywania problemów wynikacjacych z zajmowanego stanowiska
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Samodzielność
 • Pisemna zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenia lustracyjne, jeżeli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych
APLIKUJ TERAZ

Praca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)

 • Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Płock
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Praca przy pracach porządkowych. Praca w Płocku lub w Zaździerzu. Wymagania inne:

Dowiedz się więcej

Pracownik gospodarczy

 • Firma: Młodzieżowe Biuro Pracy Płock
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Praca przy pracach porządkowych. Praca w Płocku lub w Zaździerzu. Wymagania inne:

Dowiedz się więcej

Pomocnik kucharza

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Pomoc w przygotowywaniu dań kuchni wietnamskiej pod nadzorem wietnamskiego szefa kuchni. Składanie zamówień na produkty u wietnamskich dostawców. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe Język: wietnamski, w mowie - A2 - niższy...

Dowiedz się więcej

Monter konstrukcji stalowych

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Wykonywanie montażu konstrukcji stalowej, ustalanie zakresu prac montażowych konstrukcji stalowych, zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed utratą stateczności, wykonywanie obmiaru i odbioru konstrukcji stalowej przed utratą stateczności, wykonywanie obmiaru...

Dowiedz się więcej

Inżynier AKPiA w Dziale Jakości

 • Firma: ZARMEN sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

opiniowanie dokumentacji AKPiA w zakresie wymagań kontraktowych oraz standardów jakościowych, uzgadnianie z Zamawiającym standardów realizowanych prac, zgłaszanie odbiorów do Inwestora, koordynacja i uczestnictwo w odbiorach realizowanych prac, audyty w...

Dowiedz się więcej

Technik obiektu

 • Firma: STRABAG PFS
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Zadania: bieżąca eksploatacja, konserwacja instalacji i urządzeń budynkowych: instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, wentylacyjne ( obiekt komercyjny) monitorowanie pracy powierzonych urządzeń usuwanie awarii współpraca z...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej