Oferta pracy:  Podinspektor w sekcji technicznej

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-08-20
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor w sekcji technicznej
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0908
OBOWIĄZKI:
Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało między innymi:a) gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o drogach publicznych;b) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;c) opracowywanie projektów uchwał;d) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz remontów, a w szczególności:* współpraca przy organizacji przetargów;* ustalanie wartości zamówienia na roboty, dostawy i usługi;* przygotowywanie wniosków o wydanie decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji;* bieżący kontakt z jednostkami wykonującymi dokumentacje projektowe na zlecenie zarządu dróg lub gminy;* odbiory i sprawdzanie zlecanej dokumentacji technicznej;e) zbieranie i przetwarzanie danych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych;f) udział w pracach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej;g) prowadzenie bieżącej sprawozdawczości w zakresie powierzonych obowiązków;h) przygotowywanie uzgodnień: projektów decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacjiinwestycji celu publicznego, projektów planów zagospodarowania przestrzennegoi projektów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie kompetencji zarządu drogi;i) aktywny udział w procesie inwestycyjnym;j) wyjazdy w teren w ramach pełnienia obowiązków służbowych; k) współpraca związana z zimowym utrzymaniem dróg;l) przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę rozbudowęlub przebudowę dróg powiatowych; ł) współpraca związana z przygotowaniem wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych;m) współpraca związana z okresowymi pomiarami ruchu drogowego;n) uczestniczenie w prowadzeniu przygotowań od strony merytorycznej zamówień publicznych, w tym opracowywanie kosztorysów inwestorskich; o) bezpośrednia obsługa petentów, przyjmowanie korespondencji złożonej przezinteresantów, udzielanie informacji o sposobie, trybie załatwiania sprawurzędowych;p) prowadzenie procedury związanej z wydawaniem zezwoleń w drodze decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg:r) prowadzenie procedury związanej z wydawaniem zezwoleń dotyczących lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego. Informacja o warunkach pracy:Praca w siedzibie Urzędu. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca o charakterze biurowo - terenowym. Dyspozycyjność w momencie utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym. Możliwa praca w porach nocnych. Stanowisko pracy na 1 piętrze, budynek wyposażony w podjazd dla wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. W budynku brak windy.W Zarządzie Dróg Powiatowych w Płocku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia o naborze jest niższy niż 6%.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko Podinspektora w Sekcji Technicznej powinna spełniać następujące niezbędne wymagania:a) obywatelstwo polskie,b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,c) brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,d) nieposzlakowana opinia,e) wykształcenie: wyższe I lub II stopnia,f) co najmniej 6 miesięczny staż pracy,g) znajomość zagadnień z zakresu drogownictwa,h) umiejętność komunikowania się w pracy i w zespole,i) umiejętność obsługi komputera (Windows), MS Office, Excel,j) posiadanie prawa jazdy kategorii B (czynne prawo jazdy kat. B).Wymagania dodatkowe:a) znajomość przepisów prawa z zakresu: Prawa budowlanego, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o samorządzie powiatowym i Kodeksu postępowania administracyjnego,b) doświadczenie w pracy w administracji publicznej mile widziane,c) znajomość zagadnień i doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych mile widziane,d) biegła obsługa komputera (pakiety biurowe) oraz urządzeń biurowych,e) umiejętność pracy w zespole,f) umiejętność stosowania przepisów,g) dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,h) komunikatywność, samodzielność,i) wiedza w zakresie działalności samorządu terytorialnego,j) zaangażowanie w wykonywane obowiązki,k) wykształcenie politechniczne/techniczne i uprawnienia budowlane mile widziane.

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

 • Firma: Nationale-Nederlanden
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Dowiedz się więcej

Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

 • Firma: Nationale-Nederlanden
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i zwiększyć dochody Wsparcie menedżera oraz zespołu Dochód oparty o wysoką część stałą oraz atrakcyjny...

Dowiedz się więcej

Technik Farmaceutyczny [rekrutacja prowadzona online]

 • Firma: Apteka Dr.Max
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

Obowiązki: wydawanie leków, doradzanie i udzielanie informacji pacjentom prawidłowe przyjmowanie i realizowanie recept realizacja celów sprzedażowych apteki monitorowanie stanów oraz terminów ważności preparatów w magazynie aptecznym przestrzeganie...

Dowiedz się więcej

Pielęgniarka do Programu Profilaktyka 40+

 • Firma: CORTEN MEDIC TOMASZ SIKORA
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

pobieranie krwi do badań wykonanie pomiaru ciśnienia krwi oraz ocena miarowości rytmu serca pomiar masy ciała oraz obliczanie wskaźnika BMI edukacja prozdrowotna wykształcenie kierunkowe: tytuł pielęgniarki aktualne prawo wykonywania zawodu znajomość...

Dowiedz się więcej

Magazynier Kompletujący

 • Firma: Eurocash S.A.
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

Na co dzień będziesz zajmować się: Przygotowaniem towaru do wysyłki zgodnie z zamówieniem Potrzebujemy od Ciebie: Gotowość do pracy w systemie zmianowym Dokładność i systematyczność Dyspozycyjność Zdolność do pracy pod presją czasu Aktualna...

Dowiedz się więcej

Pracownik ogólnorolny

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Nacpolsk
 • Opublikowano: 2021-09-22

Prace ogólno-rolne. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: Wykształcenie bez znaczenia.

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej