Oferta pracy:  Podinspektor wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-09-10
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor wieloosobowe stanowisko ds. rejestracji pojazdów
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0909
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) rejestracja pojazdów:- przyjęcie i weryfikacja dokumentów oraz wniosku o rejestrację pojazdu, wystawienie dowodu polecenia zapłaty w systemie "Rejestr opłat" i przyjęcie wpłaty za pomocą terminalu płatniczego,- wpisanie danych do rejestru wydanych pozwoleń czasowych, nalepek legalizacyjnych, - wprowadzenie danych pojazdu i właściciela do komputerowego systemu "POJAZD",- wydanie karty informacyjnej pojazdu, pozwolenia czasowego oraz decyzji,- w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy wysłanie zapytania do Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowej Administracji Skarbowej,- legalizacja tablic rejestracyjnych i spersonalizowanego dowodu rejestracyjnego poprzez naklejenie nalepek legalizacyjnych,- założenie akt pojazdu,- wydanie klientowi zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), karty pojazdu oraz decyzji o zarejestrowaniu;2) prowadzenie obsługi klienta:- udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących rejestracji pojazdu,- przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu przez klienta,- wydawanie, na wniosek właściciela pojazdu, wtórników nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, kart pojazdów, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych,- wymiana dowodów rejestracyjnych z uwagi na zniszczenie, zapisanie druku,- dokonywanie wpisów i skreśleń w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu dotyczących zamontowanej instalacji gazowej, "TAXI", "L","HAK", "VAT","PIT", "CIT", dopisywanie współwłaściciela, uzupełnianie danych technicznych pojazdu,itp.- wydawanie zaświadczeń służących do rejestracji pojazdów z uwagi na utratę dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,- przyjmowanie wniosków na odtworzenie tablic rejestracyjnych, wydawanie ich po odtworzeniu,- przyjmowanie wniosków na wykonanie tablicy dodatkowej (bagażnik) i wydanie po ich wykonaniu,- wydawanie dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez właściwe organy kontroli lub stacje diagnostyczne (po ustaniu przyczyny zatrzymania),- wydawanie skierowań na badania techniczne dodatkowe,- przyjmowanie wniosków o wyrejestrowanie pojazdu,- przyjmowanie wniosków o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;3) realizacja zadań związanych z żądaniem CEPiK ubycia pojazdu;4) przygotowywanie sprawozdawczości, analiz, opracowań z zakresu swojej działalności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie ;2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Magazynier - branża motoryzacyjna

 • Firma: OPOLTRANS Spółka z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu Praca ze skanerem Utrzymywanie porządku na magazynie Dbałość o prawidłowy obieg dokumentacji magazynowej Wykształcenie związane z branżą motoryzacyjną Podstawowa znajomość części motoryzacyjnych...

Dowiedz się więcej

Handlowiec

 • Firma: Instalbud Janosz Spółka z o.o.
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: dzisiaj

entuzjazm i chęci do pracy, rzetelności, lojalności, dyspozycyjności, wytrwałość, znajomość branży instalacyjno – grzewczej, prawo jazdy kat. B.

Dowiedz się więcej

Inspektor Urządzeń Ciśnieniowych

 • Firma: Urząd Dozoru Technicznego
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Kluczowe obowiązki: Prowadzenie kontroli materiałów oraz wyznaczonego rodzaju urządzeń. Wydawanie decyzji administracyjnych (po uzyskaniu uprawnień). Sprawdzanie kwalifikacji osób służb eksploatacji urządzeń. Badanie przyczyn wypadków i niebezpiecznych...

Dowiedz się więcej

Starszy referent

 • Firma: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu i poza nim, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, wymagany kontakt telefoniczny z interesantami WKU, krajowe wyjazdy, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Kancelaria mieszcząca się na drugim...

Dowiedz się więcej

Inspektor

 • Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju, praca biurowa, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych, obciążenie...

Dowiedz się więcej

Doradca klienta indywidualnego

 • Firma: PKO Bank Polski
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Umowa na czas określony PKO Bank Polski SA Oddział 2 w Płocku

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej