Oferta pracy:  Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i strefy płatnego parkowania

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-10-07
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. transportu publicznego i strefy płatnego parkowania
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0990
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień umowy wykonawczej pomiędzy Gminą Płock, a Komunikacją Miejską Płock Sp. z o.o. dotyczącej realizacji zadań własnych gminy polegających w szczególności na świadczeniu przez Komunikacje Miejską PłockSp. z o.o. (Operator) na rzecz Gminy Płock (Organizator) usług transportu lokalnego, w szczególności:- coroczne zlecanie sporządzenia pisemnej kalkulacji dopuszczalnej wysokości stawki rekompensaty za wozokilometr dla Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z o.o.z tytułu świadczenia odpłatnej usługi publicznego transportu zbiorowego realizowanego na terenie Gminy Płock i gmin ościennych z którymi Gmina Płock ma podpisane stosowne porozumienia,- rozliczanie umowy wykonawczej za usługi świadczone na terenie Gminy Płock oraz na terenie gmin, z którymi Gmina Płock podpisała stosowne porozumienia międzygminnew zakresie powierzenia Gminie Płock organizowania usług komunikacji miejskiej na ich terenie,- opracowywanie lub uaktualnianie Planu Świadczenia Usługi transportu publicznego;- akceptacja przedłożonego przez Operatora projektu Planu Operacyjnego na kolejny rok;- wykonywanie kontroli w terenie w zakresie sposobu wykonywania usług przez Operatora, w szczególności w zakresie standardów świadczenia usług, napełnieniaw autobusach Operatora;- zgłaszanie do odpowiednich instytucji uwag i wniosków dotyczących infrastruktury transportowej związanej z wykonywaniem umowy;2) prowadzenie spraw organizowania publicznego transportu zbiorowegow rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w tym:- opracowywanie, opiniowanie i uaktualnianie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, tzw. "Planu transportowego", w myśl ustawy;- określanie przystanków komunikacyjnych i dworców należących do Gminy Płock oraz warunków i zasad z nich korzystania;- analizowanie wpływających wniosków, przygotowywanie umów z przewoźnikami na korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Płock;- prowadzenie ewidencji i nadzór nad przestrzeganiem postanowień umów zawartychz przewoźnikami na korzystanie z przystanków autobusowych;- wydawanie zaświadczeń uprawniających Operatora do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacji miejskiej;- planowanie rozwoju sieci komunikacyjnej;- zmiany w rozkładach jazdy oraz zmiany przebiegu linii komunikacyjnych;- prowadzenie spraw związanych z porozumieniami międzygminnymi z gminami ościennymi w sprawie powierzenia Gminie Płock organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych tych gmin;- prowadzenie ewidencji przystanków autobusowych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Płock;- realizacja inwestycji związanych z rozwojem małej infrastruktury transportowej (m.in. wiat przystankowych, systemów dynamicznej informacji pasażerskiej, przystankowych systemów SOS i monitoringu), zakup środków transportu publicznego (w tym pojazdów wsparcia technicznego);- przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie i na zasadach określonychw przepisach odrębnych w odniesieniu do wiat przystankowych zlokalizowanych na przystankach;3) prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień umowy wykonawczej dotyczącej realizacji zadań własnych gminy polegających w szczególności na świadczeniu przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. na rzecz Gminy Płock usług administrowania strefą płatnego parkowania;4) przygotowywanie standardów rozwiązań komunikacyjnych oraz wyposażenia infrastruktury przystankowej;5) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Publicznych) do postępowań przetargowych związanych z zadaniami Zespołu Transportu Publicznego i Strefy Płatnego Parkowania oraz przygotowywanie wniosków do Wydziału Zamówień Publicznych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372);- z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym(Dz. U. z 2021 r. poz. 1371);- z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym(Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.);- z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8);- z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Pracownik Wsparcia Klienta

 • Firma: Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę już od 1 dnia zatrudnienia wynagrodzenie zawsze na czas oraz premię indywidualną (zależną od wybranego obszaru) oraz od obrotu sklepu, jakości Twojej pracy i zaangażowania program integracji z firmą i...

Dowiedz się więcej

Doradca handlowy

 • Firma: EWT Automotive Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery, Chcesz pracować u jednego z największych dealerów marki Mercedes-Benz Trucks, Masz doświadczenie i szukasz nowych wyzwań Oto Twoje zadania: Wzmocnienie pozycji marki EWT Automotive na powierzonym obszarze...

Dowiedz się więcej

Pracownik Sklepu

 • Firma: Lidl sp. z o.o. sp.k.
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: wczoraj

Etat - niepełny etat Sklep ul. Zamkowa 16A Gostynin Dbałość o prawidłową ekspozycję produktów Utrzymanie porządku w sklepie Wykładanie towaru Bieżąca obsługa klientów Obsługa stanowiska kasowego Możliwość specjalizacji w jednym z obszarów...

Dowiedz się więcej

Sekretarka/ asystent zarządu /niepełnosprawni/

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu, obsługa telefonu, e-mail, prowadzenie spraw administracyjno-biurowych, dbanie o wizerunek firmy, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Praca w biurze na terenie Płocka. Wymagania konieczne:...

Dowiedz się więcej

Malarz - piaskarz

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Malowanie i piaskowanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: 3 lata doświadczenia w zawodzie

Dowiedz się więcej

Spawacz 135 i 111

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Spawanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Zawód: Spawacz (wymagany staż - lata: 2) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: uprawnienia do spawania metodą 135 i 111

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej