Oferta pracy:  Podinspektor wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-09-27
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0964
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) realizacja w szczególności zadań zarządzania ruchem na drogach publicznych, w strefach zamieszkania znajdujących się na drogach publicznych poprzez:- rozpatrywanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu pod kątem zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami,- przedkładanie do zatwierdzenia projektów stałych organizacji ruchu zgodnych z obowiązującymi przepisami zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu (w tym sygnalizacji świetlnych),- zatwierdzanie czasowych projektów organizacji ruchu zgodnych z obowiązującymi przepisami zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu (w tym sygnalizacji świetlnych),- przekazywanie zatwierdzonych czasowych i stałych organizacji ruchu do wdrożenia wnioskodawcom, zarządcy dróg lub innym podmiotom odpowiedzialnym za ich wdrożenie,- kontrolowanie w terenie zgodności wdrożenia stałych organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami,- kontrolowanie w terenie prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,- opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa lub komunikacji,- przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych,- zlecanie opracowania projektów stałych organizacji ruchu z uwzględnieniem funkcjonowania programów sterujących sygnalizacji świetlnych dla dróg publicznych;- współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją, innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie: rozpatrywania czasowych, stałych organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania priorytetów dla zbiorowego transportu publicznego;2) opracowywanie i przedkładanie do podpisu decyzji w postaci zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych zgodnie z art. 64 - 64i ustawy Prawo o ruchu drogowym;3) opracowywanie i przedkładanie do podpisu decyzji w postaci zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny zgodnie z art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym;4) uzgadnianie trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych;5) opracowywanie, przedkładanie do podpisu zezwoleń (identyfikatorów) uprawniających do poruszania się ulicami na terenie Gminy Płock, na których obowiązują ograniczenia w ruchu drogowym na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności opracowywanie zezwoleń na niestosowanie się do ograniczeń wyrażonych znakami grupy B i C, pod którymi znajduje się tabliczka nie dotyczy posiadających zezwolenie wydane przez Urząd Miasta Płocka;6) rozpatrywanie, przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje, petycje i wnioski o dostęp do informacji publicznej;7) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Publicznych) do postępowań przetargowych związanych merytorycznie z zadaniami Zespołu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie;2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;6. prawo jazdy kat. B;7. umiejętność czytania dokumentacji technicznej.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 );- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 roku poz. 450 ze zm.);- z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 roku poz. 1376 ze zm.).II. znajomość rozporządzenia:- Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. z 2019 roku poz. 2311 ze zm.);- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 124 ze zm.);- Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 roku (Dz.U. z 2017 roku poz.784).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Pracownik Wsparcia Klienta

 • Firma: Auchan Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę już od 1 dnia zatrudnienia wynagrodzenie zawsze na czas oraz premię indywidualną (zależną od wybranego obszaru) oraz od obrotu sklepu, jakości Twojej pracy i zaangażowania program integracji z firmą i...

Dowiedz się więcej

Doradca handlowy

 • Firma: EWT Automotive Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery, Chcesz pracować u jednego z największych dealerów marki Mercedes-Benz Trucks, Masz doświadczenie i szukasz nowych wyzwań Oto Twoje zadania: Wzmocnienie pozycji marki EWT Automotive na powierzonym obszarze...

Dowiedz się więcej

Pracownik Sklepu

 • Firma: Lidl sp. z o.o. sp.k.
 • Lokalizacja: Gostynin
 • Opublikowano: wczoraj

Etat - niepełny etat Sklep ul. Zamkowa 16A Gostynin Dbałość o prawidłową ekspozycję produktów Utrzymanie porządku w sklepie Wykładanie towaru Bieżąca obsługa klientów Obsługa stanowiska kasowego Możliwość specjalizacji w jednym z obszarów...

Dowiedz się więcej

Sekretarka/ asystent zarządu /niepełnosprawni/

 • Firma: Miejski Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Dbanie o prawidłowe funkcjonowanie sekretariatu, obsługa telefonu, e-mail, prowadzenie spraw administracyjno-biurowych, dbanie o wizerunek firmy, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Praca w biurze na terenie Płocka. Wymagania konieczne:...

Dowiedz się więcej

Malarz - piaskarz

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Malowanie i piaskowanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: 3 lata doświadczenia w zawodzie

Dowiedz się więcej

Spawacz 135 i 111

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: 2021-10-15

Spawanie konstrukcji stalowych. Praca na terenie kraju. Wymagania konieczne: Zawód: Spawacz (wymagany staż - lata: 2) Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak Wymagania inne: uprawnienia do spawania metodą 135 i 111

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej