Oferta pracy:  Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-10-19
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach publicznych i zezwoleń
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/1022
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) realizacja w szczególności zadań zarządzania ruchem na drogach publicznych, w strefach zamieszkania znajdujących się na drogach publicznych poprzez:- rozpatrywanie czasowych i stałych projektów organizacji ruchu pod kątem zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi przepisami,- przedkładanie do zatwierdzenia projektów stałych organizacji ruchu zgodnych z obowiązującymi przepisami zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu (w tym sygnalizacji świetlnych),- zatwierdzanie czasowych projektów organizacji ruchu zgodnych z obowiązującymi przepisami zapewniających bezpieczeństwo i płynność ruchu (w tym sygnalizacji świetlnych),- przekazywanie zatwierdzonych czasowych i stałych organizacji ruchu do wdrożenia wnioskodawcom, zarządcy dróg lub innym podmiotom odpowiedzialnym za ich wdrożenie,- kontrolowanie w terenie zgodności wdrożenia stałych organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami,- kontrolowanie w terenie prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,- opiniowanie geometrii dróg w projektach budowlanych dotyczących dróg publicznych oraz rozwiązań dotyczących inżynierii ruchu w koncepcjach oraz opracowaniach z zakresu drogownictwa lub komunikacji,- przygotowywanie uwag i zaleceń dla właściwych komórek organizacyjnych Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych dotyczących usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w istniejącej organizacji ruchu oraz zagrożeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych,- zlecanie opracowania projektów stałych organizacji ruchu z uwzględnieniem funkcjonowania programów sterujących sygnalizacji świetlnych dla dróg publicznych;- współpraca z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją, innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie: rozpatrywania czasowych, stałych organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wprowadzania priorytetów dla zbiorowego transportu publicznego;2) opracowywanie i przedkładanie do podpisu decyzji w postaci zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych zgodnie z art. 64 - 64i ustawy Prawo o ruchu drogowym;3) opracowywanie i przedkładanie do podpisu decyzji w postaci zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny zgodnie z art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym;4) uzgadnianie trasy pielgrzymek i innych uroczystości religijnych;5) opracowywanie, przedkładanie do podpisu zezwoleń (identyfikatorów) uprawniających do poruszania się ulicami na terenie Gminy Płock, na których obowiązują ograniczenia w ruchu drogowym na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności opracowywanie zezwoleń na niestosowanie się do ograniczeń wyrażonych znakami grupy B i C, pod którymi znajduje się tabliczka nie dotyczy posiadających zezwolenie wydane przez Urząd Miasta Płocka;6) rozpatrywanie, przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, interpelacje, petycje i wnioski o dostęp do informacji publicznej;7) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia (w tym do Wydziału Zamówień Publicznych) do postępowań przetargowych związanych merytorycznie z zadaniami Zespołu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie;2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;6. prawo jazdy kat. B;7. umiejętność czytania dokumentacji technicznej.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 );- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2021 roku poz. 450 ze zm.);- z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2021 roku poz. 1376 ze zm.).II. znajomość rozporządzenia:- Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.U. z 2019 roku poz. 2311 ze zm.);- Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. z 2016 roku poz. 124 ze zm.);- Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 roku (Dz.U. z 2017 roku poz.784).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Inspektor ds. BHP - budownictwo

 • Firma: UNIBEP S.A.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Zadaniem zatrudnionej osoby będzie: Wykonywanie czynności z zakresu działań służby BHP w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 02.09.1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy; Wykonywanie czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w...

Dowiedz się więcej

Fakturzysta - Kasjer - Magazynier

 • Firma: Eurocash S.A.
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: dzisiaj

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! Na co dzień będziesz zajmować się: Uzupełnianie towaru na półkach, Utrzymywanie magazynu w czystości, Rozładunek dostaw, Kontrola pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowy, Obsługa kasowa klientów, Wystawianie faktur,...

Dowiedz się więcej

Mobilny Mechanik Maszyn i Urządzeń Budowlanych

 • Firma: Ramirent S.A.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Miejsce pracy do wyboru: Łódź, al. Włókniarzy 52 lub Łódź, ul. Niciarniana 33/39 lub Płock, ul. Kostrogaj 9D Obszar obsługi: Łódź i woj. łódzkie oraz Płock i woj. mazowieckie Zakres obowiązków: Naprawa i przeglądy maszyn w Oddziałach naszej...

Dowiedz się więcej

Regionalny Koordynator Zespołu Serwisowego

 • Firma: Infinite ICT Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Zadania: Koordynacja pracy zespołu serwisowego. Ustalanie harmonogramu pracy zespołu i podział zadań. Nadzór nad terminowością i jakością procesu serwisowego oraz zapewnienie wysokich standardów obsługi. Kontrola wskaźników efektywnościowych. Okresowe...

Dowiedz się więcej

Doradca handlowy

 • Firma: EWT Automotive Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Jesteś zainteresowany rozwojem swojej kariery, Chcesz pracować u jednego z największych dealerów marki Mercedes-Benz Trucks, Masz doświadczenie i szukasz nowych wyzwań Oto Twoje zadania: Wzmocnienie pozycji marki EWT Automotive na powierzonym obszarze...

Dowiedz się więcej

Magister Farmacji

 • Firma: Gemini Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

Jak się u nas pracuje? jest dynamicznie – z jednej strony pracujesz w dużym zespole, z drugiej – z wieloma Pacjentami, dla nas to Ty jesteś ekspertem – wierzymy w Twoją fachową wiedzę, dlatego każdemu Pacjentowi możesz poświęcić tyle czasu ile...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej