Oferta pracy:  Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zieleni

Firma:Miejski Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-11-06
Miejski Urząd Pracy w Płocku
Podinspektor - wieloosobowe stanowisko ds. zieleni
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/1075
OBOWIĄZKI:
Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:1) realizacja i współdziałanie w realizacji zadań własnych Miasta związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności z zakresu zieleni gminnej i zadrzewień (Rejon I i Rejon III);2) realizacja zadań Miasta w zakresie konserwacji zasobów zieleni miejskiej na terenach będących własnością Miasta, obejmujących: pasy drogowe ulic, tereny o charakterze wypoczynkowo rekreacyjnym tj. parki, place, zieleńce oraz tereny nie przekazane w zarząd innym jednostkom organizacyjnym (Rejon I i Rejon III), w tym zlecanie oraz nadzór nad:- zabiegami pielęgnacyjnymi krzewów, roślin ozdobnych, w drzewostanie (w tym pomnikach przyrody), wycinka i chirurgia drzew na terenach Miasta i Skarbu Państwa poza pasami drogowymi ulic,- nasadzeniami drzew na terenach miejskich i Skarbu Państwa poza pasami drogowymi ulic,- nasadzeniami kwiatów jednorocznych, krzewów oraz roślin wieloletnich,- zakładaniem nowych terenów zieleni,- prowadzeniem spraw związanych z usuwaniem barszczu Sosnowskiego.3) utrzymanie i konserwacja terenów stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa wchodzących w skład Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego jaru rzeki Brzeźnicy w Rejonie I;4) opracowywanie planów rzeczowo - finansowych rocznych i wieloletnich w zakresie konserwacji i rozwoju gminnych zasobów zieleni obejmujących (Rejon I i Rejon III):- pasy drogowe ulic podlegające utrzymaniu przez Miasto,- tereny zieleni o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym tj. parki, place, zieleńce,- tereny nie przekazane w zarząd innym jednostkom organizacyjnym;5) współudział w prowadzeniu ewidencji i aktualizacja stanu zasobów zieleni miejskiej i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Geodezji (Rejon I i Rejon III);6) protokolarne przejęcia we władanie nieruchomości niezabudowanych będących w posiadaniu Miasta bądź przez niego nabytych oraz Skarbu Państwa w zakresie utrzymania zieleni (Rejon I i Rejon III);7) prowadzenie spraw związanych z czasowym zajęciem przejętych we władanie terenów zieleni miejskiej, współdziałanie w tym zakresie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu (Rejon I i Rejon III);8) współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie utrzymania i rozwoju terenów zieleni (Rejon I i Rejon III);9) wykonywanie obowiązków nadzoru wobec wykonawców realizujących roboty na terenach zieleni (Rejon I i Rejon III);10) występowanie w charakterze świadka w postępowaniach dotyczących wyrządzenia szkód w mieniu komunalnym;11) współpraca z Wydziałem Kształtowania Środowiska przy opracowywaniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne (formalne):1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);2. nieposzlakowana opinia;3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;5. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia w zakresie architektury krajobrazu lub ogrodnictwa, lub średnie w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu;6. staż pracy co najmniej 3 lata w przypadku wykształcenia średniego;7. umiejętność czytania map.Wymagania dodatkowe:I. znajomość ustaw:- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.);- z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.);- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.);- z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.);- z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Kierownik Magazynu

 • Firma: Eurocash S.A.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Kluczowe zadania: Zarządzanie gospodarką magazynową w hurtowni, Koordynowanie pracy podległych pracowników podczas danej zmiany, Obsługa wózków widłowych, Dbanie o ekspozycję towarów na półkach, Bieżąca obsługa klientów, Kontrola nad procesem...

Dowiedz się więcej

Zastępca Kierownika Sklepu

 • Firma: Delikatesy Centrum
 • Lokalizacja: Bodzanów
 • Opublikowano: wczoraj

Sprawdź co możemy Ci zaoferować! Umowę o pracę na pełny etat Zmianowy czas pracy Pakiet szkoleń zawodowych Realne możliwości rozwoju Paczki i bony okolicznościowe Ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, karty sportowe; Program stypendialny dla dzieci...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Odpowiadasz za czystość, sprawność i utrzymanie zgodnie ze standardami naszych...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej

Pracownik restauracji

 • Firma: McDonalds Polska Sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: wczoraj

Na początku przechodzisz przez wszystkie stanowiska i po kolei uczysz się pracy na każdym z nich. Spokojnie, nikt z nas tego na początku nie umiał - wszystkiego Cię nauczymy. Przygotowujesz posiłki, obsługujesz gości; dbasz o to, żeby było pysznie i...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej