Oferta pracy:  Referent w dziale usług i instrumentów rynku pracy

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2024-05-06
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Referent w dziale usług i instrumentów rynku pracy
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/24/0338
OBOWIĄZKI:
1. pomoc w inicjowaniu i organizowaniu działań związanych z organizacją staży, w tym:- udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie organizacji miejsc odbywania stażu,- inicjowanie i organizowanie miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych,- wydawanie i przyjmowanie wniosków o organizację miejsc stażu,- sprawdzanie wniosków pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,- przygotowywanie wniosków o organizację miejsc stażu do rozpatrzenia przez Dyrektora PUP,- przygotowywanie umów w sprawie organizacji miejsc odbywania stażu,- prowadzenie określonej przepisami prawnymi dokumentacji dla poszczególnych zakładów pracy, w których zostały zorganizowane miejsca stażu oraz wymaganych rejestrów,- prowadzenie bieżącego monitoringu zawartych umów,- przygotowywanie dokumentacji dla osób bezrobotnych dotyczących rozpoczęcia stażu,- przekazywanie dokumentacji dotyczącej osób bezrobotnych odbywających staż do Działu Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń,- wystawianie zaświadczeń o odbyciu stażu,- przekazywanie ofert odbywania stażu do Działu Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy,- przekazywanie do Działu Finansowo - Księgowego informacji na temat podpisywanych umów stażowych, liczby osób podejmujących staż, okresu stażu,- bieżąca analiza zobowiązań finansowych PUP, wynikających z zakresu zawartych umów cywilnoprawnych,- wprowadzanie danych dotyczących organizacji miejsc stażu do systemu komputerowego SYRIUSZ,- prowadzenie rejestru zawartych umów dla Działu Kontroli Zewnętrznych- przygotowywanie okresowych danych statystycznych miesięcznych, kwartalnych i rocznych dotyczących realizowanych zadań,2. pomoc w inicjowaniu i organizowaniu działań związanych z przyznawaniem bonów stażowych oraz wypłacaniem premii dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy,3. pomoc w realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i aktów wykonawczych w zakresie: organizacji staży, przyznania bonów stażowych oraz wypłaty premii dla pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy.4. pomoc przy pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych na realizację programów aktywizacji zawodowej,5. pomoc przy inicjowaniu i organizowaniu prac interwencyjnych, przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny prac interwencyjnych,6. pomoc przy iInicjowaniu i organizowaniu robót publicznych, przygotowaniu dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny robót publicznych,7. pomoc przy organizowaniu prac społecznie użytecznych,8. pomoc przy organizowaniu zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,9. pomoc przy obsłudze zadań związanych z realizacją zapisów art. 150f ustawy promocji zatrudnienia,10. pomoc przy refundowaniu kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,11. pomoc przy inicjowaniu i organizowanie działań związanych z przyznawaniem refundacji pracodawcom kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,12. pomoc przy inicjowaniu i organizowanie działań związanych z przyznawaniem pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,13. Pomoc w obsłudze zadań związanych z realizacją projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy, Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy celowych,14. Pomoc w przygotowywaniu i przekazywaniu akt do archiwum zakładowego w zakresie stanowiska pracy;15. Znajomość obowiązujących na stanowisku przepisów,16. Przestrzeganie wewnętrznych zarządzeń i sumiennie wykonywanie poleceń służbowych Dyrektora i bezpośredniego przełożonego, opiekuna.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe
Wykształcenie: pomaturalne/policealne
Wykształcenie: średnie zawodowe


Wymagania inne:

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Płocku

APLIKUJ TERAZ

Praca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Працівник складу

 • Firma: Gram Sadeccy sp.j.
 • Lokalizacja: Gąbin
 • Opublikowano: dzisiaj

контролювати терміни придатності товарів для споживання на складі та в торговому залі регулярно поповнювати товари в торговому залі, належним...

Dowiedz się więcej

Працівник складу

 • Firma: Gram Sadeccy sp.j.
 • Lokalizacja: Gozdowo
 • Opublikowano: dzisiaj

контролювати терміни придатності товарів для споживання на складі та в торговому залі регулярно поповнювати товари в торговому залі, належним...

Dowiedz się więcej

Працівник складу

 • Firma: Gram Sadeccy sp.j.
 • Lokalizacja: Sanniki
 • Opublikowano: dzisiaj

контролювати терміни придатності товарів для споживання на складі та в торговому залі регулярно поповнювати товари в торговому залі, належним...

Dowiedz się więcej

Працівник складу

 • Firma: Gram Sadeccy sp.j.
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: dzisiaj

контролювати терміни придатності товарів для споживання на складі та в торговому залі регулярно поповнювати товари в торговому залі, належним...

Dowiedz się więcej

Працівник складу

 • Firma: Gram Sadeccy sp.j.
 • Lokalizacja: Płock
 • Opublikowano: dzisiaj

контролювати терміни придатності товарів для споживання на складі та в торговому залі регулярно поповнювати товари в торговому залі, належним...

Dowiedz się więcej

Працівник складу

 • Firma: Gram Sadeccy sp.j.
 • Lokalizacja: Młodzieszyn
 • Opublikowano: dzisiaj

контролювати терміни придатності товарів для споживання на складі та в торговому залі регулярно поповнювати товари в торговому залі, належним...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej