Oferta pracy:  Specjalista w biurze spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

Firma:Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Miejsce pracy:Płock
Data publikacji:2021-04-09
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
Specjalista w biurze spraw obronnych i zarządzania kryzysowego
Miejsce pracy: Płock
Numer: StPr/21/0436
OBOWIĄZKI:
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:1. koordynowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu;2. koordynowanie zadań związanych z ochroną powodziową Powiatu, w tym opracowaniem i aktualizacją Powiatowego Planu Bezpośredniej Ochrony Przed Powodzią oraz przegotowywaniem zarządzeń Starosty o ogłoszeniu i odwołaniu pogotowia przeciwpowodziowego i alarmu powodziowego, a także dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;3. przygotowywanie, organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć planowanej ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze powiatu;4. współdziałanie ze stanowiskiem ds. obronnych w przygotowaniu i zabezpieczeniu funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;5. planowanie wsparcia organów kierujących działaniami ratowniczymi na szczeblu gminy;6. przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;7. opracowywanie Planu Pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;8. nadzór nad realizacją zadań w zakresie planowania, a w szczególności:a) opracowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Płockiego i jego aktualizacji,b) sporządzaniem dla wójtów i burmistrzów projektów zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,c) weryfikacją, opiniowaniem i przedkładaniem do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego;9. monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu oraz współpraca z gminnymi zespołami zarządzania kryzysowego;10. przygotowywanie komunikatów i ostrzeżeń związanych z występującymi zagrożeniami na terenie powiatu;11. zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego;12. obsługa Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego - przyjmowanie i wydawanie asortymentu;13. pełnienie dyżurów w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych oraz konieczności pełnienia zastępstwa w czasie nieobecności poszczególnych pracowników PCZK.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: administracja lub bezpieczeństwo narodowe
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne:1. obywatelstwo polskie,2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,3. brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne,4. nieposzlakowana opinia,5. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku administracja lub bezpieczeństwo narodowe,6. prawo jazdy kategorii B,7. znajomość przepisów: ustawy o samorządzie powiatowym oraz przepisów z zakresu zarządzania kryzysowego.Wymagania dodatkowe:1. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym.2. Umiejętność konstruktywnego, analitycznego oraz logicznego myślenia.

Miejsce pracy:

Płock


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w PłockuPraca w Płocku i okolicach: Najnowsze ogłoszenia

Robotnik budowlany

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 07:00-15:00

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 10:00-18:00

Dowiedz się więcej

Sprzedawca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
 • Lokalizacja: Sierpc
 • Opublikowano: wczoraj

zgodnie z programem stażu / godz. odbywania stażu: 08:00-16:00

Dowiedz się więcej

Asystent-fizjoterapeuta, starszy asystent-fizjoterapeuta

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

• diagnozuje u pacjentów funkcje układu ruchu,• realizuje zlecenia lekarskie, m. in. wykonuje zabiegi,• dba o bezpieczeństwo pacjentów podczas wykonywania zabiegów,• współpracuje z zespołem diagnostyczno – terapeutycznym,• planuje indywidulane i...

Dowiedz się więcej

Kierowca

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

• dba o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład na zajmowanym stanowisku pracy,• stosuje środki ochrony zbiorowej, a także używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego – zgodnie...

Dowiedz się więcej

Specjalista/ka ds. napraw

 • Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
 • Lokalizacja: Płońsk
 • Opublikowano: wczoraj

Wykonywanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych artykułów będących w ofercie sprzedaży firmy np.: meble, artykuły dekoracyjne, meble ogrodowe. Naprawy bieżące urządzeń znajdujących się na terenie firmy. Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze...

Dowiedz się więcej
oferty-pracy-Plock
Poznaj Rynek pracy

Bezrobocie w Płocku jest niższe niż w ostatnich latach, co jest pozytywnym zjawiskiem.

Czytaj więcej
aktywizacja-zawodowa-w-Plocku
Aktywizacja zawodowa

Programy i projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Płocku.

Czytaj więcej
wlasna-firma-w-Plocku
Przedsiębiorcze miasto

Wsparcie „startupowców” to jeden z głównych celów pomocy w ramach rewitalizacji miasta.

Czytaj więcej