W obecnych czasach wielu niepełnosprawnych pozostaje aktywnych zawodowo. Zapobieganie wykluczeniu tej grupy pracowników to jedna z misji realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. W jaki sposób urzędy wspierają pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne? Sposobów jest kilka:

  • Zwrot kosztów przystosowania lub doposażenia stanowiska pracy

Polega na pokryciu kosztów adaptacji pomieszczeń biurowych, czy też zakupu specjalnych urządzeń. O zwrot kosztów wyposażenia stanowiska mogą starać się pracodawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej od roku. Aby dokonanie zwrotu było możliwie, dana firma musi otrzymać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Pracy.

  • Zwrot kosztów szkolenia niepełnosprawnego pracownika

Refundacja może wynieść maksymalnie 80%. W ramach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pokrywane są między innymi koszty wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie, koszty dojazdu uczestników szkolenia, koszty obsługi administracyjno-biurowej, a także koszty materiałów szkoleniowych.

  • Miesięczne dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Ta forma wsparcia jest realizowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a mogą z niej skorzystać m.in. pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 osób w pełnym wymiarze czasu oraz przedsiębiorcy prowadzący zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej.

Bezrobotni, którzy przeglądają oferty pracy w Płocku, z pewnością nie raz natknęli się na ogłoszenia adresowane do osób niepełnosprawnych. Oczywiście w wielu przypadkach decyduje czynnik ekonomiczny – w końcu przedsiębiorcy zatrudniający niepełnosprawnych mogą liczyć na zwolnienie ze składek na PFRON. Jednak nie wypada w ofercie zamieszczać informacji w sekcji dotyczącej wymagań o tym, że szukany osoby niepełnosprawnej. Wielu pracodawców zainteresowanych przyjęciem do pracy niepełnosprawnego, podejmuje współpracę z urzędem pracy.Dodaj komentarz