Szkoły średnie

Osoby zainteresowane edukacją w Płocku mają spory wybór kierunków kształcenia. Już na poziomie szkół średnich, można wybrać naukę w liceum ogólnokształcącym, w technikum lub w szkole zawodowej. Do najlepszych liceów zalicza się LO im. St. Małachowskiego (najstarsza szkoła średnia w Europie) oraz LO im. Wł. Jagiełły, którego uczniowie mają możliwość zdawania matury międzynarodowej.

Na terenie miasta działa również technikum hotelarskie, ekonomiczne, handlowe, logistyczne, budowlane, informatyczne oraz elektryczne. W Płocku znajdziemy także wiele szkół policealnych, pomocnych w zdobyciu kwalifikacji do wykonywania takich zawodów, jak fryzjer, kosmetyczka, asystentka stomatologiczna, sekretarka medyczna, higienistka czy opiekun medyczny. Możesz zostać również technikiem archiwistą, florystą czy technikiem BHP.

Studia na różnych poziomach

Mieszkańcy Płocka i nie tylko, mogą też podjąć naukę na studiach wyższych. W mieście działa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, składająca się z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych. Ponadto nie brakuje chętnych do studiowania budownictwa i ekonomii w filii Politechniki Warszawskiej. Możliwości w zakresie szkolnictwa wyższego (w tym studiów magisterskich i podyplomowych) daje również Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, która realizuje takie kierunki jak m.in. administracja, informatyka, pedagogika, zarządzanie czy wychowanie fizyczne.

W Płocku znajdziemy najwięcej ofert pracy dla fachowców. Tak więc można wywnioskować, że szkoła techniczna to dobra inwestycja. Pamiętajmy, że sam dyplom ukończenia studiów wyższych nie daje gwarancji zatrudnienia. Wiele osób zdobywa zbyt ogólne wykształcenie. W takim przypadku szansą mogą być specjalistyczne kursy i studia podyplomowe.2 komentarze

Dodaj komentarz