W wielu przypadkach trudności ze znalezieniem pracy w Płocku mają osoby bez kwalifikacji zawodowych lub z umiejętnościami, które nie są przydatne z punktu widzenia pracodawcy. Dzięki wsparciu powiatowych urzędów pracy bezrobotni mogą skorzystać z bonów szkoleniowych, trójstronnych umów szkoleniowych, przygotowania zawodowego dorosłych, a także ze stypendium z tytułu kontynuowania nauki. Do tego typu form aktywizacji bezrobotnych należy także dofinansowanie studiów podyplomowych oraz pożyczka szkoleniowa. Poniżej można sprawdzić jakie warunki należy spełniać, aby móc skorzystać z poszczególnych inicjatyw urzędu pracy.

Staże

Znaną i popularną formą wsparcia bezrobotnych pozostają staże, na które mogą być skierowani praktycznie wszyscy bezrobotni. W tym przypadku mowa o stażach, które trwają do 6 miesięcy. Osoby, które nie skończyły 30 roku życia, mogą wybrać się na staż trwający maksymalnie do 12 miesięcy.
To, co istotne to fakt, że z prośbą o organizację stażu można zwrócić się również do konkretnego pracodawcy, ale powodzenie takiego pomysłu zależy od tego, czy urząd pracy będzie miał na to środki finansowe. Pamiętajcie też, że przerwanie lub odrzucenie oferty stażu w Płocku może skutkować pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej.

Szkolenia

Na szkolenia organizowane przez urzędy pracy mogą być kierowane osoby bezrobotne oraz osoby poszukujące pracy takie jak m.in. pracownicy będący w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracodawcy czy też pracownicy firm, będących w stanie upadłości lub likwidacji.

Szczegółowe informacje dotyczące kursów czy dofinansowania studiów należy czerpać z urzędów pracy. Form wsparcia jest wiele, a bezpłatne szkolenia to coś, z czego grzech jest nie skorzystać. Tyle że wszystko powinniśmy robić z głową – zanim wybierzesz kierunek swojego kształcenia, to sprawdź, w jakich branżach jest najwięcej ofert pracy w Płocku i zastanów się, w czym będziesz naprawdę dobry.2 komentarze

Dodaj komentarz