W Płocku, tak jak w większości miast polskich zostało przeprowadzone jedno z najsłynniejszych badań prognozujących, które zawody należeć będą w roku 2018 do różnych grup zawodowych znajdujących się w zależności od popytu na rynku pracy w grupie deficytowej, zrównoważonej lub nadwyżkowej. Prognozy przeprowadzane są dla województw, powiatów oraz miast na terenie Polski. Według przedstawionego zestawienia w najgorszej sytuacji w Płocku znajdują się aktualnie ekonomiści. To przedstawiciele tego zawodu mają teraz największy problem ze znalezieniem pracy w mieście. Według badania ekonomiści zostali sklasyfikowani jako zawód będący w dużej nadwyżce. Tuż za ekonomistami, znajduje się piętnaście grup zawodowych, wśród których występują: filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, inżynierowie budownictwa, inżynierowie inżynierii środowiska, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, nauczyciele przedszkoli, pedagodzy, pomoce kuchenne, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści administracji publicznej, technicy budownictwa oraz wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

Zawody deficytowe w Płocku nie stanowią bardzo dużej grupy, aczkolwiek sklasyfikowane w niej zawody są mocno zróżnicowane. Znajdziemy tu przedstawicieli zawodów zarówno fachowych, jak i wysoce specjalistycznych oraz medycznych. Wśród wymienionych w Barometrze Zawodów znajdują się: blacharze i lakiernicy samochodowi, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, graficy komputerowi, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, lakiernicy, lekarze, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy konstrukcji metalowych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele szkół specjalnych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, piekarze, pielęgniarki i położne, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, przedstawiciele handlowi, samodzielni księgowi, spawacze, szefowie kuchni oraz ślusarze.

Zdecydowanie największą grupę stanowią zawody, które występują w równowadze rynkowej na lokalnym rynku pracy w Płocku. Według definicji określającej zawody zrównoważone według Barometru Zawodów są to zawody, „w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się)”. I tak dla Płocka tę grupę stanowią: administratorzy stron internetowych, agenci ubezpieczeniowi, akustycy i realizatorzy dźwięku, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, asystenci w edukacji, betoniarze i zbrojarze, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, brukarze, dentyści, diagności samochodowi, dziennikarze i redaktorzy, farmaceuci, fizjoterapeuci i masażyści, floryści, fotografowie, fryzjerzy, geodeci i kartografowie, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, inspektorzy nadzoru budowlanego, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie mechanicy, kamieniarze, kelnerzy i barmani, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów osobowych, kierownicy budowy, kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. produkcji, kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kierownicy w instytucjach społecznych i kultury, kucharze, listonosze i kurierzy, logopedzi i audiofonolodzy, magazynierzy, mechanicy maszyn i urządzeń, monterzy elektronicy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy maszyn i urządzeń, monterzy okien i szklarze, murarze i tynkarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy maszyn włókienniczych, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pomoce w gospodarstwie domowym, pozostali specjaliści edukacji, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poczty, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy usług pogrzebowych, pracownicy zajmujący się zwierzętami, prawnicy, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, sekretarki i asystenci, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści technologii żywności i żywienia, specjaliści telekomunikacji, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy, tapicerzy, technicy informatycy, technicy mechanicy, weterynarze, windykatorzy, a także zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Prognoza jest mocno obrazowa i stanowi poniekąd odzwierciedlenie tego, jakie oferty pracy czekają na mieszkańców Płocka w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz kogo na lokalnym rynku pracy poszukują przedsiębiorcy. Zawsze jednak istnieje granica błędu statystycznego. Oznacza to w praktyce, że jeżeli twój zawód znajduje się w grupie nadwyżkowej, to twoje szanse na znalezienie pracy wcale nie są równe zeru. Możesz co prawda mieć większy problem z zatrudnieniem niż osoby z grup deficytowych. Jedynym utrudnieniem może być fakt, że poszukiwanie pracy, może zostać wydłużone, a nie niemożliwe.Dodaj komentarz